GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 13/1998

14. listopada 1998.

119

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa

120

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i Republike Hrvatske za projekt 1279 (1998.) - obnova škola u Istočnoj Slavoniji

121

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i Republike Hrvatske za projekt 1278 (1998.) - obnova zdravstvene infrastrukture u Istočnoj Slavoniji

122

Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti

123

Uredba o objavi Dodatnog protokola od 26. ožujka 1998. godine, uz Konvenciju o režimu plovidbe Dunavom od 18. kolovoza 1948. godine

124

Odluka o objavi Protokola o potpisivanju Dodatnog protokola, od 26. ožujka 1998. godine, uz Konvenciju o režimu plovidbe Dunavom, od 18. kolovoza 1948. godine

125

Objava stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Grčke o gospodarskoj suradnji

126

Objava stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

127

Objava stupanja na snagu Sporazuma o uspostavljanju Međudržavnog vijeća za suradnju između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine

128

Objava stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovačke o zračnom prometu

129

Objava stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite bilja

130

Objava stupanja na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske o poticanju i zaštiti ulaganja

131

Objava stupanja na snagu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Austrije

132

Objava stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na području zaštite bilja

133

Objava stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o turističkoj suradnji

134

Objava stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o veterinarskoj suradnji

135

Objava stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o preuzimanju osoba na granici

136

Objava stupanja na snagu Konvencije o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država

137

Objava stupanja na snagu prihvata Izmjene članka 43. stavka 2. Konvencije o pravima djeteta

138

Objava stupanja na snagu Notifikacija o povlačenju rezerve Republike Hrvatske, na članak 9. stavak 1. Konvencije o pravima djeteta