GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 16/1998

3. prosinca 1998.

152

Zakon o potvrđivanju Europskog ugovora o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN)

153

Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti bilja

154

Zakon o potvrđivanju ugovora o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade

155

Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit

156

Uredba o objavljivanju Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade

157

Uredba o pristupanju Konvenciji o privremenom uvozu