Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 8/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 8/1990

Zagreb, 24. veljače 1990.

78

Zakon o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o privremenom prestanku primjenjivanja odredaba članova 289. i 291. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

79

Zakon o proglašenju Zakona o izmijeni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći

80

Zakon o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o prekršajima

81

Zakon o proglašenju Zakona o izmjenama Krivičnog zakona Socijalističke Republike Hrvatske

82

Zakon o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o doplatku za djecu

83

Zakon o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom informiranju

84

Odluka o imenovanju predsjednika i pet članova Savjeta "Delegatskog vjesnika"

85

Odluka o izboru suca i sudaca porotnika Upravnog suda Hrvatske

86

Odluka o izboru suca Privrednog suda Hrvatske

87

Odluka o izboru sudaca Republičkog vijeća za prekršaje

88

Odluka o izboru suca Okružnog suda Rijeka

89

Odluka o izboru sudaca Okružnog suda Zagreb

90

Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda Rijeka

91

Odluka o izboru sudaca Okružnog privrednog sada Zagreb

92

Odluka o izboru suca Suda udruženog rada Hrvatske sa svojstvom radnika u sudu

93

Odluka o izboru jednog i razrješenju jednog suca sa svojstvom radnika u Osnovnom sudu udruženog rada u Rijeci

94

Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split

95

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Karlovac

96

Odluka o imenovanju zamjenika okružog javnog tužioca u okružnom javnom tužilaštvu Zagreb

97

Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

98

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova (Sudski poslovnik)

99

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za turističke vodiče i ispita za turističke pratioce

100

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-273/1987 od 14. prosinca 1989.

101

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989. godine

102

Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja u 1989. godini

103

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1989.

104

Odluka o usklađivanju naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1989.

105

Odluka o usklađivanju naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989.

106

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990.

107

Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja u 1990. godini

108

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

109

Odluka o usklađivanju naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990. godine

110

Odluka o usklađivanju naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990.

111

Izmjene i dopune Izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

112

Pregled pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnih dohodaka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

113

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje listopad - prosinac 1989. godine

114

Ispravak Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1990. godini