Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 20/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 20/1990

Zagreb, 4. svibnja 1990.

391

Zakon o javnim cestama

392

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

393

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kinematografiji

394

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta

395

Rezolucija o populacijskoj politici u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj

396

Odluka o izradi Prostornog plana Spomen-područja Jasenovac

397

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zadovoljavanju stambenih potreba republičkih funkcionara

398

Završni račun Buđeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu

399

Završni račun Stalne rezerve Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu

400

Odluka o odobrenju Završnog računa Republičke direkcije za robne rezerve za 1989. godinu

401

Odluka o odobrenju financijskog plana Republičke direkcije za robne rezerve za 1990. godinu

402

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Poduzeća "Plitvice" - Plitvička jezera

403

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika republičkog sekretara za unutrašnje poslove

404

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje

405

Odluka o izboru suca Okružnog suda Split

406

Odluka o izboru sudaca porotnika Okružnog suda Dubrovnik

407

Odluka o izboru sudaca porotnika Okružnog privrednog suda Rijeka

408

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Bjelovar

409

Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb

410

Odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zadar

411

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split

412

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb

413

Odluka o plaćanju doprinosa Osnovnom zadružnom savezu Zajednice općina Bjelovar u 1990. godini

414

Koeficjenti prosječne složenosti rada u grupama u društvenim i ostalim neprivrednim djelatnostima