Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 31/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 31/1990

Zagreb, 28. srpnja 1990.

609

Odluka da se pristupi donošenju Ustava Republike Hrvatske

610

Odluka o proglašenju Amandmana LXIV. do LXXV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

611

Odluka o proglašenju Ustavnog zakona za provođenje Amandmana LXIV. do LXXIV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

612

Zakon o amnestiji

613

Zakon o elektroprivredi

614

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji "HINA"

615

Zakon o financiranju zapošljavnja

616

Zakon o plaćanju doplatne poštanske marke "A 90" u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske

617

Zakon o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Samoupravnoj interesnoj zajednici znanosti Republike Hrvatske

618

Zakon o izmjenama Zakona o republičkim savjetima

619

Zakon o dopuni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći

620

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija

621

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

622

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Komiteta za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu Socijalističke Republike Hrvatske

623

Odluka o dopuni Odluke o izboru predsjednika radnih tijela Sabora

624

Odluka o izboru člana Vlade Republike Hrvatske

625

Odluka o imenovanju ministra za financije

626

Odluka o imenovanju ministra za robni promet

627

Odluka o imenovanju ministra za pomorstvo

628

Odluka o imenovanju ministra za promet i veze

629

Odluka o imenovanju ministra za turizam

630

Odluka o imenovanju ministra za rad i zapošljavanje

631

Odluka o imenovanju ministra za vodoprivredu

632

Odluka o imenovanju zamjenika ministra za poljoprivredu i šumarstvo

633

Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za boračka i invalidska pitanja

634

Odluka o imenovanju delegata Skupštine Samoupravne interesne zajednice znanosti Republike Hrvatske

635

Odluka o izboru delegata Skupštine Republičkog fonda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta

636

Odluka o imenovanju komandanta Republičkog štaba civilne zaštite Republike Hrvatske

637

Odluka o razrješenju direktora Republičkog zavoda za tehničku suradnju

638

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika Javnog pravobranioca Socijalističke Republike Hrvatske

639

Odluka o razrješenju dužnosti okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Varaždinu

640

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Sisku

641

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Velikoj Gorici

642

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Petrinji

643

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Zagrebu

644

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Zlataru

645

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora Vijeća općina za pitanja komunalnog sistema

646

Odluka o imenovanju tajnika Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske

647

Odluka o imenovanju tajnika Društveno-političkog vijeća Sabora Republike Hrvatske

648

Odluka o izmjenama Odluke o visini premije za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke i visini tržne cijene i troškova umjetnog osjemenjivanja stoke

649

Odluka o zmjenama Odluke o visini premije za mlijeko, vunu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana

650

Podaci o Prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje ožujak - svibanj 1990. godine