Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 37/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 37/1990

Zagreb, 25. rujna 1990.

711

Odluka o imenovanju savjetnika u Predsjedništvu Republike Hrvatske na poslovima u Kabinetu Predsjednika

712

Odluka o imenovanju savjetnika za međunarodne odnose u Predsjedništvu Republike Hrvatske

713

Odluka o početku i završetku radnog vremena u tijeku radnog dana u republičkim organima uprave, republičkim organizacijama i stručnim službama Vlade Republike Hrvatske

714

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju obrambenog nasipa uz rijeku Dravu na potezu Varaždin - Svibovec

715

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra iseljeništva za Informativno-pravni sektor

716

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra iseljeništva za Gospodarski sektor

717

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

718

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

719

Dogovor o usklađivanju visine taksa za izdavanje i produžavanje putnih isprava, za izdavanje viza na putnu ispravu i za stjecanje i prestanak državljanstva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

720

Podatak o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj - rujan 1990. godine

721

Ispravak Pravilnika o načinu vođenja evidencije i iskaznici pripadnika dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske

722

Ispravak Odluke o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. lipnja 1990. godine