Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 58/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 58/1990

Zagreb, 29. prosinca 1990.

1134

Proračun Republike Hrvatske za 1991. godinu

1135

Zakon o izvršenju Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu

1136

Zakon o financiranju javnih potreba

1137

Zakon o stopama neposrednih poreza i pripadnosti poreza, taksa i drugih prihoda društveno-političkim zajednicama u 1991. godini

1138

Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika u 1991. godini

1139

Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika u 1991. godini

1140

Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika u 1991. godini

1141

Zakon o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu u 1991. godini

1142

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za pravosuđe i upravu Republike Hrvatske za opće poslove

1143

Rješenje o imenovanju direktora Republičkog fonda predškolskog odgoja Hrvatske

1144

Rješenje o imenovanju direktora Uprave za imovinsko pravne poslove u Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

1145

Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za kulturu u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Hrvatske

1146

Rješenje o imenovanju direktora Uprave za katastar i geodetske poslove u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske

1147

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

1148

Rješenje o razrješenju glavnog sanitarnog inspektora u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske

1149

Rješenje o razrješenju glavnog inspektora za sigurnost plovidbe u Ministarstvu pomorstva Republike Hrvatske

1150

Rješenje o razrješenju glavnog inspektora rada u Ministarstvu rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske

1151

Rješenje o razrješenju direktora Uprave za imovinskopravne poslove u Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

1152

Odluka o davanju suglasnosti na Statut "Hrvatskih šuma" javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj

1153

Odluka o potvrđivanju Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog o osiguranja radnika Hrvatske

1154

Statut Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

1155

Odluka o potvrđivanju Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

1156

Statut Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

1157

Odluka o potvrđivanju Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

1158

Statut Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske