Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 33/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 33/1991

Zagreb, 4. srpnja 1991.

898

Odluka o razrješenju ministra obrane

899

Odluka o imenovanju ministra obrane

900

Odluka o razrješenju ministra unutarnjih poslova

901

Odluka o imenovanju ministra unutarnjih poslova

902

Odluka o neprimjenjivanju Odluke o zaštiti interesa Socijalističke Federativne Republike Jugbslavije u oblastima koje se odnose na funkcioniranje jedinstvenog monetarnog i deviznog sistema i politike

903

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Odluke o jedinstvenom načinu i postupku obavljanja poslova platnog prometa po osnovi plasmana iz sredstava primarne emisije ("Službeni list SFRJ", broj 28/91) na teritoriju Republike Hrvatske

904

Odluka o obavljanju platnog prometa po osnovi plasmana iz sredstava primarne emisije

905

Odluka o načinu i uvjetima korištenja primarne emisije i osiguranju likvidnosti banaka

906

Pravilnik o sadržaju i metodologiji prikupljanja podataka za evidencije u području športa

907

Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći na javnim cestama u Republici Hrvatskoj

908

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda

909

Pravilnik o legitimaciji i izgledu značke turističkog vodiča

910

Naredba o dopuni Naredbe o mjerama radi sprečavanja pojave, otkrivanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja u 1991. godini

911

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

912

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1991.

913

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1991.

914

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od siječnja 1991.

915

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1991.

916

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1.siječnja 1991.

917

Odluka o usklađivanju mirovrna od 1. svibnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

918

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1991.

919

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. svibnja 1991.

920

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1991.

921

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1991

922

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1991.

923

Odluka o raspoređivanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći u godini 1991.

924

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1991.

925

Odluka o pokretanju postupka revizije radnih mjesta vozača u javnom cestovnom prometu na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

926

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

927

Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći

928

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1991

929

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1991.

930

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1991.

931

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1991.

932

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesnooštečenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. svibnja 1991.

933

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja.1991.

934

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1991.

935

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1991.

936

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoč i njegu od 1. siječnja 1991.

937

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovcu za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1991.

938

Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Hrvatske u 1991. godini

939

Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Dalmacije u 1991. godini

940

Izvod iz odluka o stopama poreza na dobit u postotku od svakog pojedinačno ostvarenog bruto prihoda koje se plaćaju prema mjestu prebivališta građana odnosno njegove porodice

941

Ispravak Ustavnog zakona o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

942

Ispravak Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

943

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja promet robe i usluge u prometu roba

944

Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-290/90