Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 38/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 38/1991

Zagreb, 31. srpnja 1991.

1054

Odluka o davanju suglasnosti na Plan održavanja i razvoja željezničke infrastrukture za srednjoročno razdoblje 1991. - 1995.

1055

Srednjoročni plan razvoja 1991. - 1995. HŽP - Hrvatskoga željezničkog poduzeća

1056

Plan održavanja i razvoja mreže javnih cesta u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1991. do 1995. godine s osnovnim elementima razvoja do 2000. godine

1057

Odluka o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda Jugoslavije o obustavi izvršenja pojedinačnih akata i radnji poduzetih na osnovi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o Službi društvenog knjigovodstva na teritoriju Republike Hrvatske

1058

Pravilnik o prostornim standardima, normativima te urbanističko-tehničkim uvjetima za planiranje mreže športskih objekata