Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 39/1991  
 GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 39/1991

Zagreb, 3. kolovoza 1991.

1059
Odluka o razrješenju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
1060
Odluka o razrješenju ministra energetike i industrije
1061
Odluka o razrješenju ministra financija
1062
Odluka o razrješenju ministra inozemnih poslova
1063
Odluka o razrješenju ministra obrane
1064
Odluka o razrješenju ministra pravosuđa i uprave
1065
Odluka o razrješenju ministra unutarnjih poslova
1066
Odluka o razrješenju ministra znanosti, tehnologije i informatike
1067
Odluka o razrješenju ministra informiranja
1068
Odluka o razrješenju ministra turizma
1069
Odluka o razrješenju ministra vodoprivrede
1070
Odluka o razrješenju člana Vlade Republike Hrvatske
1071
Odluka o razrješenju ministra u Vladi Republike Hrvatske
1072
Odluka o razrješenju ministra u Vladi Republike Hrvatske
1073
Odluka o imenovanju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
1074
Odluka o imenovanju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
1075
Odluka o imenovanju ministra energetike i industrije
1076
Odluka o imenovanju ministra financija
1077
Odluka o imenovanju ministra inozemnih poslova
1078
Odluka o imenovanju ministra obrane
1079
Odluka o imenovanju ministra pravosuđa i uprave
1080
Odluka o imenovanju ministra unutarnjih poslova
1081
Odluka o imenovanju ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
1082
Odluka o imenovanju ministra znanosti, tehnologije i informatike
1083
Odluka o imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske
1084
Odluka o imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske
1085
Odluka o imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske
1086
Odluka o imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske
1087
Odluka o imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske
1088
Odluka o imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske
1089
Odluka o imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske
1090
Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske
1091
Odluka o davanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske
1092
Odluka o priznanju Republike Litve kao suverene i samostalne države
1093
Zaključci
1094
Uredba o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima određenih poduzeća i drugih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske
1095
Uredba o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti
1096
Rješenje o imenovanju članova Štaba civilne zaštite Republike Hrvatske
1097
Pravilnik o čamcima
1098
Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje premije za određene proizvode u poljoprivredi
1099
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja regresa dijela kamate na kredite za prioritetne namjene u poljoprivredi
1100
Pravilnik o načinu obavljanja kontrole ponašanja osiguranika za vrijeme privremene nesposobnosti sprijećenosti za rad
1101
Ispravak Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite
1102
Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu
1103
Ispravak Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornih odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1991. godini (pročišćeni tekst)