Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 70/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 70/1991

Zagreb, 21. prosinca 1991.

1817

Uredba o utvrdivanju mjerila za određivanje tajnih podataka obrane te posebnim i općim postupcima za njihovo čuvanje

1818

Rješenje o razrješenju pomoćmka ministra znanosti, tehnologije i informatike

1819

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra iseljeništva

1820

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra pravosuda i uprave

1821

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra prometa i veza

1822

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra prometa i veza

1823

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

1824

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra prosvjete, kulture i športa

1825

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra trgovine

1826

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra financija

1827

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa i uprave

1828

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa i uprave

1829

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra prometa i veza

1830

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra prometa i veza

1831

Rješenje o imenovanjn pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

1832

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra prosvjete, kulture i športa

1833

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra trgovine

1834

Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda za prognanike i izbjeglice

1835

Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća Ureda za prognanike i izbjeglice

1836

Pravilnik o završavanju osnovnog školovanja odraslih polaganjem ispita

1837

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

1838

Odluka o izmjeni i dopuni Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu

1839

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

1840

Odluka o utvrđivanju visine plaće zdravstvenih radnika pripravnika i specijalizanata u organizacijama zdravstva

1841

Odluka o obustavi investicjskih ulaganja u zdravstvenoj djelatnosti Republike Hrvatske

1842

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za javnu izvedbu i saopćavanje javnosti glazbenih djela

1843

Ispravak Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj

1844

Ispravak Zakona o hrvatskom državljanstvu

1845

Ispravak Zakona o utvrdivanju ratne štete