Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 26/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 26/1992

Zagreb, 5. svibnja 1992.

611

Odluka o imenovanju zapovjednika u Hrvatskoj vojsci

612

Odluka o imenovanju zapovjednika u Hrvatskoj vojsci

613

Odluka o imenovanju zapovjednika u Hrvatskoj vojsci

614

Odluka o imenovanju zapovjednika u Hrvatskoj vojsci

615

Uredba o izvozu i uvozu robe od strane fizičkih osoba

616

Uredba o kontinuiranom prijeboju obveza i potraživanja pravnih osoba

617

Uredba o neprimjenjivanju Zakona o privremenim mjerama o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju

618

Uredba o prestanku važenja Uredbe o privremenom reguliranju uvoza rabljenih gospodarskih vozila

619

Odluka o visini minimalnog iznosa početnog fonda sigurnosti i ukupnog uloga u trenutku osnivanja organizacije za osiguranje

620

Odluka o iznosu minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za mjesec travanj 1992. godine

621

Odluka o suglasnosti na promjenu cijena lijekova za humanu upotrebu

622

Uputstva za izdavanje radnih dozvola strancima

623

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-275/1990. od 25 ožujka 1992.

624

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske

625

Odluka o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog efektivnog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba

626

Odluka o načinu formiranja tečaja hrvatskog dinara u Narodnoj banci Hrvatske

627

Odluka o načinu obavljanja kontrole i mjerama prema bankama i drugim financijskim organizacijama

628

Odluka o minimalnim općim uvjetima kreditne sposobnosti banaka i drugih financijskih organizacija

629

Odluka o uvjetima za utvrdivanje nelikvidnosti banaka drugih financijskih organizacija

630

Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju

631

Koeficijenti porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj

632

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

633

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. veljače 1992.

634

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. veljače 1992.

635

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. velječe 1992.

636

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1992.

637

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1992.

638

Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1992.

639

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava kada je osigurana osoba upućena u drugo mjesto radi ocjene radne sposobnosti

640

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1992.

641

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. veljače 1992.

642

Odluka o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. veljače 1992.

643

Odluka o usldađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1992.

644

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1992.

645

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju isprava u carinskom postupku