Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 53/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 53/1992

Zagreb, 1. rujna 1992.

1406

Odluka o imenovanju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1407

Odluka o imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske

1408

Odluka o razrješenju zamjenika ministra pravosuđa i uprave

1409

Uredba o znacima državne pripadnosti zrakoplova

1410

Odluka o davanju na raspolaganje i upravljanje vojnog objekta "Barbariga" Javnom poduzeću "Brijuni"

1411

Odluka o suglasnosti na povečanje cijena prirodnog plina

1412

Rješenje

1413

Rješenje

1414

Rješenje

1415

Naredba o izmjeni Naredbe o uvjetima i načinu naplate, raspolaganja i plaćanja gotovim novcem

1416

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za rujan 1992. godine

1417

Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju

1418

Opći kolektivni ugovor za javne djelatnosti i javna poduzeća glede iznosa najniže osnovne plaće

1419

Koeficijenti porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj

1420

Ispravak Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole