Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 57/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 57/1992

Zagreb, 22. rujna 1992.

1531

Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske uUjedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske sa sjedištem u Londonu

1532

Ukaz o prevođenju djelatnog časnika u pričuvni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske

1533

Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

1534

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju općina u kojima se koriste sredstva za subvencioniranje stanarine i podstanarine

1535

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Zagrebu, Stupnička ulica 14

1536

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Zagrebu, Ulica braće Domany 8/15

1537

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja stanova Nuklearne elektrane iz Krškog u Zagrebu i Samoboru

1538

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda za finandranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima

1539

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1540

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1541

Naredba o visini naknade za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja

1542

Rješenje o početku rada Carinske ispostave Mali Prolog Carinarnice Ploče

1543

Rješenje o početku rada Carinske ispostave Vrgorac Carinarnice Ploče

1544

Odluka o troškovima u postupku s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

1545

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

1546

Odluka o troškovima u postupku bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

1547

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

1548

Odluka o uskladđvanju mirovina od 1. srpnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1549

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1992.

1550

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1992.

1551

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1992.

1552

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1992.

1553

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1992.

1554

Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1992.

1555

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1992.

1556

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1992.

1557

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1992.

1558

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. srpnja 1992.

1559

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno , oštećenje od 1. srpnja 1992.

1560

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1992.

1561

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1992.

1562

Podatak o prosječno isplaćenoj neto plaći po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec srpanj 1992. godine

1563

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblja svibanj- srpanj 1992. godine, travanj - lipanj 1992. godine i o prosječnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec srpanj 1992. godine