Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 79/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 79/1992

Zagreb, 26. studenoga 1992.

2062

Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe

2063

Uredba o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina

2064

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

2065

Odluka o najvišem iznosu radijske i televizijske pretplate

2066

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prirodnog plina

2067

Odluka o suglasnosti na povečanje cijene električne energije

2068

Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena osnovnih naftnih derivata

2069

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prijevoza putnika i stvari u unutarnjem željezničkom prometu

2070

Odluka o suglasnosti na cijene osnovnih usluga u unutarnjem poštanskom i telefonskom prometu

2071

Odluka o izmjenama Odluke o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća na cestovna motorna i priključna vozila

2072

Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade za korištenje voda

2073

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za zaštitu voda

2074

Odluka o izmjenama Odluke o socijalnom minimumu

2075

Odluka o valorizaciji pomoći i naknada u socijalnoj skrbi

2076

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaće predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministara, drugih članova Vlade te dužnosnika koje imenuje i razjrešava Vlada Republike Hrvatske

2077

Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Javnog poduzeća "Hrvatske ceste"

2078

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprava Nacionalnog parka "Mljet"

2079

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi

2080

Rješenje o imenovanju direktora Državnog zavoda za makroekonomske analize i prognoze

2081

Rješenje o imenovanju direktora poduzeća "Pomorski centar za elektroniku" - Split

2082

Rješenje o razrješenju v. d. direktora "Lutrije Hrvatske"

2083

Rješenje o razrješenju Komisije za koordinaciju aktivnosti vezanih uz nalaz i prodaju "Seusove kolekcije"

2084

Rješenje o razrješenju Privremenog upravnog odbora "Lutrije Hrvatske"

2085

Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu

2086

Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja

2087

Rješenje o početku rada Carinskog referata Požane Carinarnice Pula

2088

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblje srpanj - rujan 1992. godine i o prosječnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec rujan 1992. godine

2089

Ispravak Uredbe o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu

2090

Ispravak Upute za provođenje Sporazuma o isplatama plaća za listopad i studeni 1992. godine