Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 104/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 104/1993

Zagreb, 19. studenoga 1993.

1994

Odluka o imenovanju članova Predsjedničkog vijeća obrane i nacionalne sigurnosti

1995

Odluka o imenovanju zamjenika ministra zdravstva

1996

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa

1977

Rješenje o imenovanju pomoćnice ministra pravosuđa

1998

Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija u Ministarstvu pravosuđa

1999

Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda za informatizaciju pravosuđa i javne uprave u Ministarstvu pravosuđa

2000

Rješenje o imenovanju pomoćnika tajnika Vlade Republike Hrvatske

2001

Rješenje o razrješenju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

2002

rješenje o razrješenju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

2003

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Javnog poduzeća "Brijuni"

2004

Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog poduzeća "Brijuni"

2005

Odluka o potanjim uvjetima za osnivanje i rad predstavništava inozemnih banaka u Republici Hrvatskoj

2006

Odluka o prestanku važenja Odluke o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske u 1993. godini

2007

Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

2008

Pravilnik o izdavanju dozvola za izvanredni prijevoz na javnim cestama