Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 61/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 61/1993

Zagreb, 27. lipnja 1993.

1224

Ukaz o proglašenju Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti

1225

Rješenje o razrješenju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1226

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Podravska Slatina

1227

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Knin

1228

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar

1229

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Benkovac

1230

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Gospić

1231

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Titova Korenica

1232

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Slunj

1233

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Obrovac

1234

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Beli Manastir

1235

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Pakrac

1236

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlada Republike Hrvatske u općini Daruvar

1237

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Grubišno Polje

1238

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Dvor

1239

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Glina

1240

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Gračac

1241

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Vrginmost

1242

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Hrvatska Kostajnica

1243

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općinama Mečenčani i Utolica

1244

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Borovo

1245

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općinama Dvor i Gvozdansko

1246

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Gornji Klasnić

1247

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općinama Titova Korenica i Udbina

1248

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Nadvode

1249

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u gradu Kninu i općinama Kistanje, Ervenik, Orlić i Civljani

1250

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Vrginmost

1251

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Gračac

1252

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Vrhovine

1253

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Okučani

1254

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Krnjak

1255

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Plaški

1256

Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora "Fundacije Ivana Meštrovića

1257

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora "Fundacije Ivana Meštrovića"

1258

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Javnog poduzeća "Brijuni"

1259

Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog poduzeća "Brijuni"

1260

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora. Javnog poduzeća "Narodne novine"

1261

Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog poduzeća "Narodne novine"

1262

Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za 1993/94. školsku godinu

1263

Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u 1993/94. u školskoj godini

1264

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-271/1992. od 9. lipnja 1993.

1265

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-116/1993. od 9. lipnja 1993.