Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 80/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 80/1993

Zagreb, 1. rujna 1993.

1618

Ukaz

1619

Ukaz

1620

Odluka o razrješenju pomoćnika ministra vanjskih poslova

1621

Rješenje

1622

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1623

Rješenje o imenovanju člana Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete

1624

Odluka o izmjeni Odluke o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1993. godine

1625

Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

1626

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske

1627

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za rujan 1993. godine

1628

Odluka o prodaji deviza Narodnoj banci Hrvatske uz istovremeni upis blagajničkih zapisa

1629

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske u 1993. godini

1630

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1993.

1631

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1993.

1632

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1993.

1633

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1993.

1634

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1993.

1635

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1993.

1636

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1637

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1993.

1638

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1993.

1639

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1993.

1640

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1993.

1641

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1993.

1642

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1993.

1643

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1993.

1644

Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1993.

1645

Indeks porasta cijena na malo u kolovozu 1993. godine