Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 97/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 97/1993

Zagreb, 26. listopada 1993.

1888

Zakon o upravnim pristojbama

1889

Zakon o prijevozu opasnih tvari

1890

Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kanadi

1891

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra obrane

1892

Pravilnik o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačam carinski nadzor

1893

Rješenje o obliku i temeljnim obilježjima novčanice od 100000 hrvatskih dinara

1894

Naredba o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene