Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 9/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 9/1994

Zagreb, 10. veljače 1994.

156

Rezolucija

157

Zakon o odvjetništvu

158

Zakon o osiguranju

159

Zakon o izvlaštenju

160

Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu

161

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji

162

Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Boliviji

163

Odluka o postavljenju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske

164

Odluka o imenovanju pomoćnika savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku

165

Pravilnik o polaganju stručnih ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe

166

Naredba o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina

167

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o standardima i normativima obveznog zdravstvenog osiguranja za 1994. godinu

168

Odluka o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite

169

Pravilnik o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

170

Pravilnik o sastavu, ovlastima i načinu rada kontrolora i liječničkih komisija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

171

Odluka o primjeni odredaba Odluke o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i drugim pravima iz zdravstveng osiguranja