GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 23/1994

Zagreb, 25. ožujka 1994.

395
Uredbu o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili športu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske 
396
Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra uprave
397
Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva
398
Rješenje o imenovanju ravnatelju Centra za razvitak otoka 
399
Rješenje o imenovanju člana Ravnateljstva Hrvatskog povijesnog muzeja
400
Rješenje o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu
401
Naredbu o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu
402
Rješenje o početku rada Carinskog referata Ivanec Carinarnice Koprivnica
403
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica
404
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikaciju) laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze
405
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće
406
Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti
407
Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom
408
Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica
409
Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi
410
Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti
411
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima
412
Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba