GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 19/1995

21. ožujka 1995.


361

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Limi, Republika Peru

362

Uredba o korištenju sredstava amortizacije stanova stambenih zgrada

363

Uredba o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet i posebnih poreza pri izvozu i provozu odredenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor

364

Uredba o visini stope zatezne kamate

365

Uredba o pristupu, prolasku i boravku stranih ratnih i znanstvenoistraživačkih brodova u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

366

Odluka o uvjetima za davanje koncesije za otvaranje slobodnih carinskih prodavaonica i postupku izbora najpovoljnije ponude

367

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javnog poduzeća "Narodne novine", Zagreb

368

Odluka o potvrdivanju Odluke o dopunama Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

369

Odluka o potvrđivanju Odluke o dopunama Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika

370

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Stručne komisije za davanje koncesija za otvaranje slobodnih carinskih prodavaonica

371

PPravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja u poljoprivredi

372

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme, NPK mineralna gnojiva i konzerve sardina

373

Naputak o oslobađanju od plaćanja carine opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti koja se uvozi po osnovi uloga strane osobe u domaće trgovačko društvo ili drugi oblik obavljanja gospodarske i druge odgovarajuće djelatnosti

374

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1010/1994. 15. ožujka 1995

375

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-265/1992. od 8. ožujka 1995

376

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-218/1994. od 1. ožujka 1995