GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 20/1995

24. ožujka 1995.


377

Odluka o proglašenju Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

378

Odluka o proglašenju Zakona o plaćanju doplatnih maraka u unutrašnjem poštanskom prometu

379

Odluka o osnivanju Odbora za obilježavanje 50. obljetnice Bleiburških žrtava i žrtava Križnog puta

380

Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja koja pripadaju sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske, nositeljima pravosudnih dužnosti i dužnosnicima koje imenuje i razrješuje Sabor Republike Hrvatske

381

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora "Nagrade Vladimir Nazor"

382

Odluka o imenovanju zamjenika Guvernera Narodne banke Hrvatske

383

Odluka o imenovanju viceguvernera Guvernera Narodne banke Hrvatske

384

Odluka o imenovanju zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske

385

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Požega

386

Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Poreč

387

Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Čakovec

388

Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Krapina

389

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Bjelovar

390

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Pula

391

Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Hrvatskom savezu slijepih

392

Odluka o ovlaštenju ministra pravosuđa Republike Hrvatske da u ime Vlade Republike Hrvatske izdaje brisovna očitovanja radi uknjižbe brisanja založnog prava (hipoteke)

393

Odluka o poništavanju Odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Tordinci za dan 9. travnja 1995. godine i raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Tordinci

394

Odluka o poništavanju Odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Ivankovo za dan 9. travnja 1995. i raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Ivankovo

395

Odluka o poništavanju Odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Skakavac za dan 9. travnja 1995. godine i raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Skakavac

396

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

397

Rješenje o razrješenju pomočnika ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

398

Rješenje o razrješenju pomočnice ministra prosvjete i športa

399

Rješenje o razrješenju ravnatelja Zavoda za školstvo u Ministarstvu prosvjete i športa

400

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Poduzeća " Plovput" Split

401

Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Poduzeća " Plovput" Split

402

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

403

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

404

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

405

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

406

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

407

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

408

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

409

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-835/1994. od 15. ožujka 1995

410

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1062/1994. od 15. ožujka 1995

411

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1016/1994 od 15. ožujka 1995

412

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-330/1994. od 8. ožujka 1995

413

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-254/1992. od 8. ožujka 1995

414

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-1022/1994. od 15. ožujka 1995