Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 47/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 47/1995

Zagreb, 12. srpnja 1995

941

Odluka o proglašenju Zakona o porezu na dodanu vrijednost

942

Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u prvom polugodištu 1995. godine

943

Odluka o razrješenju člana odbora za mirnu reintegragiju hrvatskih okupiranih područja

944

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora hrvatskoga fonda za privatizaciju

945

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora Republičke nagrade "Franjo Bučar"

946

Odluka o imenovanju triju članova Savjeta Narodne banke Hrvatske

947

Odluka o imenovanju zamjenika javnog pravobranitelja Republike Hrvatske

948

Odluka o imenovanju zamjenika okružnoga državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Požega

949

Odluka o imenovanju zamjenice općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Daruvar

950

Odluka o imenovanju zamjenika općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Đakovo

951

Odluka o imenovanju zamjenice općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Rijeka

952

Odluka o imenovanju zamjenika općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb

953

Odluka o imenovanju zamjenice općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb

954

Odluka o imenovanju zamjenice općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb

955

Odluka o imenovanju zamjenika općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb

956

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Rijeka

957

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Split

958

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb

959

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb

960

Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici, sa sjedištem u Johannesburgu

961

Odluka o razrješenju dužnosti počasnog generalnog konzula Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici

962

Odluka o imenovanju generalnog konzula Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj

963

Rješenje o imenovanju tajnika Ministarstva unutarnjih poslova

964

Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o naplati novčanih kazni

965

Pravilnik o dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika

966

Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta vodozemaca (Amphibia)

967

Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta gmazova (Reptilia)

968

Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i bii.jaka na naličju kovanog novca

969

Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog kovanog novca kuna i lipa "FAO"

970

Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala"

971

Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1995."

972

Odluka o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca

973

Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala"

974

Odluka s osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca kuna i lipa "FAO"

975

Odluka o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita s osnove isplate devizne štednje građana

976

Odluka o prestanku važenja Odluke o posebnoj obveznoj rezervi na porast određenih plasmana banaka

977

Odluka o dopuni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske

978

Odluka o dopuni Odluke o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

979

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja minimalne likvidnosti u 1995. godini

980

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obvezi banaka da održavaju određeni odnos između deviznih potraživanja i devizni obveza

981

Pravilnik o načinu i uvjetima dodjele sredstava za zapošljavanje nezaposlenih invalida rada i djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju

982

Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1995.

983

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima, u godini 1995

984

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1995

985

Međunarodni računovodstveni standard 2 (Zalihe) i Međunarodni računovodstveni standard 7 (Izvještaj o novčanim tijekovima) i međunarodni računovodstveni standard MRS 2 (promijenjen 1993.)

986

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-466/1995. od 5. srpnja 1995

987

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-185/1995. od 5. srpnja 1995

988

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-186/1995. od 5. srpnja 1995