GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 101/1996

29. studenoga 1996.

1966

Odluka o razrješenju Marijana Petrovića dužnosti ministra u Vladi Republike Hrvatske

1967

Odluka o imenovanju Marijana Petrovića ministrom povratka i useljeništva

1968

Odluka o imenovanju dr. Juraja Njavre ministrom u Vladi Republike Hrvatske

1969

Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske broj 01-051-96-13-6-4/1 od 7. studenoga 1996.

1970

Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-13-1-18/1 od 11. studenoga 1996.

1971

Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka

1972

Rješenje o dopuni Rješenja o utvrđivanju cijene obrazaca i registarskih pločica

1973

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o općim uvjetima za obavljanje telekomunikacijskih usluga

1974

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar

1975

Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o pomoćnim šifarnicima i ostalim podacima za vođenje sudskoga registra

1976

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja prava prognanika i iz područja prava povratnika

1977

Cjenik za obavljanje poslova platnog prometa i drugih poslova Zavoda za platni promet

1978

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-465/1996 od 20. studenoga 1996.