GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 108/1996

23. prosinca 1996.

2090

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

2091

Zakon o zaštiti tajnosti podataka

2092

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

2093

Zakon o dopuni Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika

2094

Zakon o dopuni Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika

2095

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o plaćanju doplatne marke "Izgradnja Spomen-doma dr. Ante Starčević" u unutrašnjem poštanskom prometu

2096

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu

2097

Odluka o davanju pomoći građanima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u 1996. godini

2098

Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

2099

Odluka o izboru predsjednice Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

2100

Odluka o razrješenju potpredsjednice Odbora za obitelj, mladež i šport Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

2101

Odluka o izboru potpredsjednika Odbora za obitelj, mladež i šport Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

2102

Odluka o razrješenju člana Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

2103

Odluka o izboru člana Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

2104

Odluka o imenovanju predsjednika i tri člana Muzejskog vijeća Hrvatske

2105

Uredba o postupku dodjele koncesije i načinu određivanja granice za luke posebne namjene

2106

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu proračuna

2107

Uredba o imenovanju dr. Štefanije Bortek Knešaurek ravnateljicom Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži

2108

Rješenje o razrješenju mr. Marka Širca dužnosti ravnatelja Državne uprave za vode

2109

Rješenje o razrješenju Ivana Ujakovića položaja tajnika Ministarstva povratka i useljeništva

2110

Rješenje o razrješenju Ivana Penića dužnosti predsjednika Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju

2111

Rješenje o imenovanju Milana Kovača predsjednikom Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju

2112

Rješenje o razrješenju Milana Kovača dužnosti predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju

2113

Rješenje o razrješenju Ante Kneževića dužnosti privremenog ravnatelja Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

2114

Rješenje o imenovanju Miljenka Žagara ravnateljem Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

2115

Naredba o visini troškova postupka priznavanja novostvorene sorte odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog bilja

2116

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije šibenske

2117

Naredba o dopuni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

2118

Pravilnik o stomatološkim pomagalima

2119

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima

2120

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

2121

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike - vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost

2122

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu

2123

Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana

2124

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

2125

Odluka o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i na izdržavanju kazne zatvora

2126

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završene izobrazbe nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi

2127

Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u određenim okolnostima

2128

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom

2129

Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima 100% I. grupe

2130

Odluka o izmjenama odluke o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1996.

2131

Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

2132

Odluka o stopi i osnovici za obračunavanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1997. godini

2133

Izmjena posebnih uzanca u ugostiteljstvu

2134

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju uvjeta i načina odobravanja kredita sukladno članku 11. Zakona, donesene na 24. sjednici od 6. lipnja 1996. godine

2135

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-627/1994 od 4. prosinca 1996.

2136

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-66/1995 od 4. prosinca 1996. i Izdvojeno mišljenje