GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 41/1996

24. svibnja 1996.

811

Zakon o plaćanju doplatne marke "Spasite djecu Hrvatske" u unutarnjem poštanskom prometu

812

Zakon o plaćanju doplatne marke "Zaustavimo bijelu smrt!" u unutarnjem poštanskom prometu

813

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda

814

Odluka o odlikovanju prof. dr. Ludwiga Adamovicha, Predsjednika Ustavnog suda Republike Austrije Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

815

Odluka o odlikovanju ženskog rukometnog kluba "Podravka" Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara

816

Uredba o osnivanju Visoke zdravstvene škole

817

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Dubrovniku

818

Odluka o davanju na korištenje nekretnina Gradu Splitu

819

Rješenje o razrješenju Antona Jurinca položaja pomoćnika ministra gospodarstva

820

Rješenje o imenovanju mr. Ivana Sečića pomoćnikom ministra gospodarstva

821

Rješenje o razrješenju dr. Marka Tadića položaja ravnatelja Uprave za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva

822

Rješenje o imenovanju mr. Mate Brstila ravnateljem Uprave za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva

823

Rješenje o razrješenju Kaje Bakalić dužnosti direktora Republičkog fonda socijalne zaštite

824

Rješenje o imenovanju Josipa Sarića direktorom Republičkog fonda socijalne zaštite

825

Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog odbora Javnog poduzeća "Brijuni"

826

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća "Brijuni"

827

Pravilnik o naknadama za izlazak na očevid

828

Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika

829

Naredba o izmjenama Naredbe o obveznom atestiranju armiranobetonskih sredstava za zatvaranje otvora za kretanje u skloništima i dvonamjenskim objektima

830

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-248/1994. od 8. svibnja 1996.

831

Ipravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-28/1993. od 20. svibnja 1996.