GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 46/1996

12. lipnja 1996.

876

Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za promicanje ulaganja

877

Odluka o dopuni Odluke o sezonskim graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj

878

Rješenje o razrješenju Mire Martinec položaja tajnice Ministarstva uprave

879

Rješenje o razrješenju Milana Radoševića položaja savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

880

Rješenje o imenovanju Mile Hrgovića članom Ureda privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema

881

Rješenje o razrješenju Ivice Kukuruzovića dužnosti povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinu T. Korenica

882

Rješenje o imenovanju Jure Dasovića povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za Općinu T. Korenica

883

Rješenje o razrješenju prof. Jasne Tomičić dužnosti ravnatelja Hrvatskog povijesnog muzeja

884

Rješenje o imenovanju prof. Ankice Pandžić vršiteljicom dužnosti ravnatelja Hrvatskog povijesnog muzeja

885

Pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske

886

Pravilnik o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom

887

Naredba o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru

888

Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama

889

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

890

Rješenje o početku rada Carinske ispostave Bajakovo Carinarnice Osijek

891

Rješenje o početku rada Carinskog odjeljka Vela Luka Carinarnice Dubrovnik

892

Odluka o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka i štedionica za održavanje njihove dnevne likvidnosti

893

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

894

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sprečavanju izloženosti devizne pozicije banaka valutnom riziku

895

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog srebrenog kovanog novca u povodu održavanja XXVI. Olimpijskih igara u Atlanti

896

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Zagrebačke županije

897

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1996. za područje općina otoka Paga - Pag i Novalja

898

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Grada Novske

899

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Grada Ivanić-Grada

900

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Općine Kloštar-Ivanić

901

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Općine Križ

902

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Grada Našica

903

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1996. za područje općine Đurđenovac

904

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1995. za područje Općine Feričanci

905

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1995. za područje Općine Podgorač

906

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

907

Ispravak Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike Republike Hrvatske