GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 73/1996

30. kolovoza 1996.

1326

Uredba o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu

1327

Odluka o visini osnovice za obavezno zdravstveno osiguranje i mirovinsko i invalidsko osiguranje za nezaposlenu osobu iz članka 30., 31. i 33. Zakona o zapošljavanju

1328

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi

1329

Odluka o potvrđivanju Statuta Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo

1330

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

1331

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1010/1994 od 29. kolovoza 1996.