GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 76/1996

11. rujna 1996.

1350

Odluka o postavljenju mr. Damira Zorića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske

1351

Uredba o privremenom neprimjenjivanju Zakona o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore)

1352

Uredba o visini stope zatezne kamate

1353

Odluka o produženju roka iz članka 20. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

1354

Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

1355

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Sabirnoga, transportnoga i elektroenergetskoga sustava naftnog polja Galovac-Pavljani u k. o. Galovac i k. o. Brezovac

1356

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za financiranje razvitka poljoprivrede

1357

Rješenje o imenovanju članova Komisije za ocjenu "Studije utjecaja na okoliš željezničke pruge Gradec - Sv. Ivan Žabno"

1358

Pregled izdanih jamstava u 1996. godini

1359

Odluka o uvjetima za odobrenje kratkoročnih kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira (lombardni kredit)

1360

Odluka o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske

1361

Odluka o dopuni Odluke o odobravanju dnevnih kredita za štedne uloge i tekuće račune građana u kunama

1362

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica

1363

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila