GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 95/1996

13. studenoga 1996.

1878

Odluka o razrješenju dr. Ive Sanadera dužnosti predstojnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske

1879

Odluka o imenovanju Hrvoja Šarinića predstojnikom Ureda Predsjednika Republike Hrvatske

1880

Odluka o razrješenju dr. Ivana Šimunovića dužnosti zamjenika ministra vanjskih poslova

1881

Odluka o imenovanju dr. Ive Sanadera zamjenikom ministra vanjskih poslova

1882

Odluka o razrješenju dr. Maria Nobila dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika-šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda

1883

Odluka o razrješenju dr. Ane Marije Bešker dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Beču

1884

Odluka o razrješenju mr. Miljenka Žagara dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji

1885

Odluka o razrješenju dr. Ivice Maštruka dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Armeniji

1886

Odluka o razrješenju dr. Ivice Maštruka dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Grčkoj

1887

Odluka o razrješenju Nevena Madeya dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika-stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda o Ženevi

1888

Odluka o razrješenju Damira Perinčića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Latviji

1889

Odluka o razrješenju Damira Perinčića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj

1890

Odluka o razrješenju Damira Perinčića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Estoniji

1891

Odluka o razrješenju Damira Perinčića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj

1892

Odluka o razrješenju Damira Perinčića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Litvi

1893

Odluka o postavljenju dr. Maria Nobila za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika-šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Beču

1894

Odluka o postavljenju dr. Ivana Šimunovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika-šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda

1895

Odluka o postavljenju dr. Ivice Tomića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazakstan

1896

Odluka o postavljenju dr. Ivice Maštruka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji

1897

Odluka o postavljenju Janka Vranyczanya-Dobrinića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika u Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikom Vojvodstvu Luksemburg i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika-šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Europskoj zajednici u Bruxellesu

1898

Odluka o imenovanju Moustafe Yakout El-Naggara za počasnog konzula Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i konzularnim područjem

1899

Odluka o postavljenju Nevena Madeya za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske i imenovanju pomoćnika ministra vanjskih poslova

1900

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za osnivanje slobodnih zona

1901

Rješenje o imenovanju članova Komisije za ocjenu "Studije utjecaja na okoliš dalekovoda 2x400 (220) kV Zagreb-Ernestinovo, dionica Međurić-Krndija"

1902

Rješenje o razrješenju Ivana Ivekovića položaja ravnatelja Porezne uprave

1903

Rješenje o imenovanju Mate Perkovića ravnateljem Porezne uprave

1904

Rješenje o imenovanju dr. Jurja Njavre ravnateljem Državne uprave za skrb o razvojačenim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata

1905

Rješenje o razrješenju Stjepana Brolicha dužnosti ravnatelja Državnoh ravnateljstva za robne zalihe

1906

Rješenje o imenovanju Stjepana Brolicha pomoćnikom ministra gospodarstva

1907

Rješenje o imenovanju dr. Srećka Jelinića predstojnikom Ureda za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom

1908

Pravilnik o načinu obavljanja provjere ispravnosti tehničke opreme koja služi za mjerenju i registriranje obavljenih telekomunikacijskih usluga

1909

Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarsko-kninske

1910

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke animatore

1911

Pravilnik o sastavu, ovlastima i načinu rada kontrolora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje