GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 11/1997

31. siječnja 1997.

159

Odluka o odlikovanju Redom bana Jelačića br. 01-012-97-4/1

160

Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti 01-012-97-4/2

161

Odluka o odlikovanju Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom broj 01-012-97-5/1

162

Uredba o izmjeni Uredbe o Hrvatskom stočarsko selekcijskom centru

163

Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo

164

Odluka o dopuni Odluke o određivanju proizvoda koji podliježu nadzoru kakvoće pri uvozu i izvozu

165

Odluka o dopuni Odluke o naknadi troškova nadzora kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu

166

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi

167

Rješenje o razrješenju mr. Josipa Belamarića položaja pomoćnika ministra kulture

168

Rješenje o imenovanju mr. Maria Kezića pomoćnikom ministra kulture

169

Rješenje o razrješenju Lovre Pejkovića položaja zamjenika predstojnika Ureda za prognanike i izbjeglice

170

Rješenje o imenovanju Lovre Pejkovića predstojnikom Ureda za prognanike i izbjeglice

171

Pravilnik o uređivanju šuma

172

Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma

173

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite

174

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-697/1995 od 29. siječnja 1997.