GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 129/1997

2. prosinca 1997.

1867

Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Perić Miroslav - Miro" d.o.o., Stupnik za obavljanje poslova razminiranja

1868

Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Hodeks" d.o.o., Petrinja, za obavljanje poslova razminiranja

1869

Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske na Općinu Jelsa

1870

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zavrelje

1871

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Dubrovnik

1872

Pravilnik o posebnim uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske bolnice, veterinarske klinike i veterinarska privatna praksa za obavljanje pojedinih poslova javnih ovlasti u provedbi mjera za otkrivanje i sprečavanje zaraznih bolesti životinja

1873

Naredba o zabrani uporabe tkiva i organa te strojno iskoštenog mesa preživača kao rizičnih sirovina, u kojima bi se mogao naći uzročnik goveđe spongiformne encefalopatije (BSE), u proizvodnji mesnih proizvoda

1874

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u studenom 1997. godine

1875

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenom 1997. godine