GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 20/1997

19. veljače 1997.

278

Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja

279

Zakon o dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu

280

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

281

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

282

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju

283

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

284

Odluka o razrješenju člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

285

Odluka o izboru člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

286

Odluka o izboru člana odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

287

Odluka o izboru člana Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

288

Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

289

Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

290

Odluka o prestanku članstva u Odboru za predstavke i pritužbe Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

291

Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave