GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 23/1997

25. veljače 1997.

305

Odluka o dopuni Odluke o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta

306

Rješenje o razrješenju Aleksandra Russo položaja pomoćnika ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

307

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik

308

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar

309

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče

310

Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnotehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija

311

Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 1997.

312

Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 1997.

313

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

314

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu