GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 30/1997

19. ožujak 1997.

429

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj garancijskoj agenciji

430

Rješenje o razrješenju Gordane Butković položaja pomoćnice ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

431

Rješenje o imenovanju Gordane Valčić zamjenicom ravnatelja Državne uprave za zaštitu okoliša

432

Rješenje o imenovanju Svjetlana Berkovića ravnateljem Diplomatske akademije u Ministarstvu vanjskih poslova

433

Rješenje o razrješenju Milovana Baletića položaja predstojnika Ureda za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske

434

Rješenje o imenovanju mr. Nevena Jurice predstojnikom Ureda za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske

435

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu

436

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske i Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

437

Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za pripremu i raspis međunarodnog javnog natječaja za izbor partner-tvrtke za izvedbu Projekta Državne riznice te izradu prijedloga odabira partner-tvrtke

438

Pravilnik o načinu vođenja Upisnika o koncentracijama

439

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov

440

Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu

441

Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite

442

Odluka o načinu izračunavanja kapitala banaka i štedionica

443

Odluka o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka banaka i štedionica

444

Odluka o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane rizične aktive banaka i štedionica

445

Odluka o raspoređivanju aktivnih bilančnih i izvanbilančnih stavaka banaka i štedionica

446

Odluka o dopuni kontnog plana za banke i štedionice

447

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-452/1995. od 12. ožujka 1997. i Izdvojeno mišljenje

448

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-155/1996. od 18. ožujka 1997.

449

Ispravak Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-948/1996.