GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 41/1997

18. travanj 1997.

571

Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Litvi

572

Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Latviji

573

Odluka o postavljenju Andrije Kojakovića za izrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske

574

Odluka o razrješenju mr. Ivana Mišetića dužnosti ravnatelja Državnog protokola i veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske

575

Odluka o postavljenju Želimira Kramarića za ravnatelja Državnog protokola i veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske

576

Rješenje o razrješenju mr. Josipa Jurasa dužnosti člana komisije za zatočene i nestale

577

Rješenje o imenovanju mr. Stjepana Adanića članom komisije za zatočene i nestale

578

Pravilnik o uvjetima, mjerilima, načinu i postupku pod kojima HRVI Domovinskog rata mogu obavljati radove i usluge

579

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom

580

Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu

581

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

582

Pravilnik o upisniku studentskih zborova

583

Pravilnik o upisniku studentskih udruga

584

Rješenje o odobrenju osnivanja otvorenog investicijskog fonda

585

Rješenje o odobrenju izdavanja vrijednosnih papira "Hrvatskoj poštanskoj banci", d.d. Zagreb

586

Rješenje o odobrenju izdavanja vrijednosnih papira "Kaptol banci", d.d.

587

Rješenje o odobrenju izdavanja vrijednosnih papira "Glumina banci", d.d. Zagreb

588

Rješenje o odobrenju izdavanja vrijednosnih papira "Županjskoj banci", d.d. Županja

589

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-55/1997, U-I-114/1997, U-I-120/1997 od 26. ožujka 1997

590

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-722/1995 od 2. travnja 1997

591

Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o službenim odorama djelatnika carinske službe Republike Hrvatske