GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 53/1997

23. svibnja 1997.

802

Odluka o postavljenju Mate Meštrovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj

803

Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj

804

Odluka o podizanju ranga Konzulata Republike Hrvatske u Tuzli, na rang Generalnog konzulata

805

Odluka o razrješenju Branka Močiboba dužnosti ministra u Vladi Republike Hrvatske

806

Odluka o razrješenju mr. Jakše Muljačića dužnosti pomoćnika ministra vanjskih poslova

807

Odluka o razrješenju mr. Zorana Anušića dužnosti pomoćnika ministra financija i imenovanju mr. Martine Dalić pomoćnicom ministra financija

808

Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe

809

Rješenje o razrješenju Danice Damjanović položaja pomoćnice ministra pravosuđa

810

Rješenje o razrješenju Stjepana Brolicha položaja pomoćnika ministra gospodarstva

811

Rješenje o imenovanju Krešimira Vilajtovića tajnikom Ministarstva pravosuđa

812

Rješenje o imenovanju Gordane Borojević pomoćnicom ministra turizma

813

Rješenje o razrješenju dr. Ivana Mihela dužnosti ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

814

Rješenje o imenovanju dr. Josipa Stipanova vršiteljem dužnosti ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

815

Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj

816

Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti upotrebljavanih guma iz uvoza za motorna i priključna cestovna vozila i o uvjetima za ovlašćivanje pravnih osoba za obavljanje ispitivanja u postupku navedenog potvrđivanja

817

Izmjene i dopune Upute o upotrebi slovnih kartica i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom

818

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-731/1994. od 22. travnja 1997.

819

Ispravak Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnost odvodnje otpadnih voda