GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 71/1997

9. srpnja 1997.

1221

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske

1222

Zakon o izmjeni Zakona o privatizaciji

1223

Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u prvih pet mjeseci 1997. godine

1224

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

1225

Odluka o potvrđivanju izbora Miljenka Cvjetka i Dorice Nikolić za zamjenike gradonačelnice Grada Zagreba

1226

Odluka o potvrđivanju izbora Miroslava Hreljca za podžupana Varaždinske županije

1227

Odluka o razrješenju i imenovanju ravnatelja Nadzorne službe Ureda za nacionalnu sigurnost

1228

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra razvitka i obnove

1229

Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Finskoj, sa sjedištem u Helsinkiju

1230

Rješenje o imenovanju mr. Nevena Mimice pomoćnikom ministra gospodarstva

1231

Rješenje o imenovanju Branka Kaleba pomoćnikom ministra kulture

1232

Rješenje o imenovanju Davora Mrduljaša pomoćnikom ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

1233

Rješenje o imenovanju Marije Došen pomoćnicom ministrice prosvjete i športa

1234

Rješenje o razrješenju Nenada Golca položaja savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1235

Rješenje o razrješenju Ante Stojana položaja savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1236

Rješenje o imenovanju Zvonimira Nagyja savjetnikom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1237

Rješenje o imenovanju Ivana Vrkića direktorom Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama

1238

Zaključci

1239

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određenih regija Republike Češke

1240

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije Sofia i Vratza

1241

Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista

1242

Poslovnik o radu pučkog pravobranitelja

1243

Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu

1244

Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica