GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 97/1997

19. rujna 1997.

1519

Odluka o odlikovanju Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom broj: 01-051-97-5-1/1

1520

Odluka o odlikovanju Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom broj: 01-051-97-5-2/1

1521

Odluka o odlikovanju Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske broj: 01-051-97-13-6-3/1

1522

Odluka o odlikovanju Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske broj: 01-051-97-13-6-4/1

1523

Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera broj: 01-051-97-16-8/1

1524

Odluka o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb-Goričan, d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb-Goričan

1525

Rješenje o razrješenju Milovana Šibla dužnosti direktora Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA"

1526

Rješenje o imenovanju Branka Salaja direktorom Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA"

1527

Odluka o davanju suglasnosti brodograđevnoj industriji Ż3 majŽ d.d. Rijeka na sklapanje Ugovora o kreditu i jamstvu za gradnju dva broda Nov. 673 i Nov. 674 "3. maj" brodogradilište d.d. Rijeka za Intershipping Co., Malta, i Doria Shipping Co., Liberia

1528

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom

1529

Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Belgije - pokrajina Limburg

1530

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku homologacije vozila

1531

Izmjene i dopune Upute o upotrebi slovnih i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom