GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 1/1998

5. siječnja 1998.

1

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

2

Uredba o prestanku važenja Uredbe o Uredu za suradnju s mirovnim operacijama

3

Uredba o Uredu za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS)

4

Rješenje o odobrenju carinskog kontingenta za uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala za zamjenu ili popravak opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima za 1998. godinu

5

Rješenje o odobrenju carinskog kontingenta za uvoz sirovina, reprodukcijskih i drugih materijala koji se rabe pri proizvodnji robe za izvoz za 1998. godinu

6

Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Erste Bank, Beč, koji će se koristiti za kreditiranje isporuke motokultivatora TPS »Labinprogres« d.d., Labin

7

Pravilnik o obliku i sadržaju očevidnika udruga uzgajivača uzgojno valjanih životinja

8

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije

9

Odluka o podjeli Zavoda za socijalno zdravstvenu zaštitu odraslih osoba »Zagreb«

10

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta

11

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu za porodni dopust nezaposlene majke koja je stekla pravo na naknadu pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i majke koja je korisnica mirovine

12

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-409/1996. od 5. prosinca 1997.

13

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u prosincu 1997. godine

14

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 1997. godine

15

Objava Priloga na Odluku o obveznicima, visini i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori