GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 136/1998

19. listopada 1998.

1642

Odluka o odlikovanju Richarda B. Griffittsa, generala bojnika u mirovini, Redom hrvatskog trolista

1643

Naredba o dodatnim fitosanitetskim uvjetima za uvoz sjemenskog krumpira u Republiku Hrvatsku

1644

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Hrvatske narodne banke

1645

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju depozita na inozemne financijske kredite

1646

Pravilnik o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

1647

Pravilnik o načinu i rokovima isplate dodatka uz mirovinu

1648

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1998. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1649

Odluka o ograničenoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1998.

1650

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1998.

1651

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1998.

1652

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1998.

1653

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1998.

1654

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1998.

1655

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1998.

1656

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. srpnja 1998.

1657

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. srpnja 1998.

1658

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1998.

1659

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1998.

1660

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1998.

1661

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1998.

1662

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1998.

1663

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1998.

1664

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1998.

1665

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1998.

1666

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa UP/I-030-02/97-01/45 od 8. rujna 1998.

1667

Ispravak Odluke o imenovanju članova Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO)