GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 143/1998

30. listopada 1998.

1760

Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu

1761

Odluka o iskazivanju povjerenju članu Vlade Republike Hrvatske

1762

Odluka o plaći Predsjednika Republike Hrvatske

1763

Odluka o plaći predsjednika Hrvatskoga državnog sabora

1764

Odluka o plaći predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1765

Odluka o imenovanju članova Savjeta za robne zalihe

1766

Odluka o imenovanju Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

1767

Odluka o razrješenju člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora

1768

Odluka o izboru člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora

1769

Odluka o izboru člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora

1770

Odluka o razrješenju člana Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora

1771

Odluka o izboru člana Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora

1772

Odluka o odlikovanju Zlatka Crnkovića Redom hrvatskog pletera

1773

Odluka o imenovanju Jossia Landesmana za počasnog konzula Republike Hrvatske u Državi Izrael

1774

Odluka o imenovanju Ilije Lukanovića za generalnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj

1775

Uredba o osnivanju Srednje škole Prelog u Prelogu

1776

Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba

1777

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

1778

Pravilnik o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

1779

Pravilnik o prometu lijekovima i medicinskim proizvodima

1780

Pravilnik o dobroj kliničkoj praksi

1781

Pravilnik o načinu oglašavanja i obavješćivanja o lijekovima i medicinskim proizvodima

1782

Ispravak Zakona o javnom priopćavanju