GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 26/1998

25. veljače 1998.

307

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

308

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme stručnih i drugih djelatnika Centra za pomoć i njegu

309

Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije centara za pomoć i njegu, te načinu i rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima

310

Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih djelatnika centara za socijalnu skrb i iskaznica inspektora u Ministarstvu rada i socijalne skrbi

311

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za službenike u djelatnosti socijalne skrbi

312

Naredba o izmjeni Naredbe o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1998. godinu

313

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu NATIONAL d.d. iz Zagreba

314

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Radmili Lipovača iz Zagreba

315

Pravilnik o polaganju pomoćničkog ispita

316

Pravilnik o polaganju majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti

317

Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerilima za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja