GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 68/1998

12. svibnja 1998.

812

Zakon o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama

813

Zakon o državnim robnim zalihama

814

Zakon o hidrografskoj djelatnosti

815

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

816

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

817

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

818

Zakon o dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

819

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim pristojbama

820

Odluka o odobravanju Godišnjeg obračuna Ravnateljstva za robne zalihe za 1997. godinu

821

Odluka o odlikovanju gospodina Gojka Šuška, posmrtno, Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, Redom Nikole Šubića Zrinskog i Redom Stjepana Radića

822

Odluka o odlikovanju Nj. E. Constantina Yerocostopoulosa, veleposlanika Helenske Republike Redom kneza Branimira s oglicom

823

Odluka o odlikovanju akademika Slavka Mihalića Redom hrvatskog pletera

824

Odluka o odlikovanju Borisa Dvornika Redom hrvatskog pletera

825

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Vukovarsko-srijemske županije

826

Rješenje o početku rada Graničnog prijelaza Carinske ispostave Maljevac Carinarnice Zagreb

827

Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima

828

Popis stanica za tehnički pregled vozila ovlaštenih za ispitivanje vozila koja prevoze opasne tvari

829

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-502/1996 od 28. travnja 1998.

830

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1002/1997 od 20. travnja 1998.

831

Ispravak rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1203/1997.

832

Ispravak odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1020/1994.