GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 8/1996

12. srpnja 1996.

54

Zakon o potvrđivanju Izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštečuju ozonski omotač

55

Zakon o potvrđivanju Konzularne konvencije između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine

56

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za Projekt tehničke pomoći između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

57

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Švicarske Konfederacije o reprogramiranju dugova Republike Hrvatske

58

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o konsolidaciji i reprogramiranju dugova koje je odobrila ili garantirala Vlada Sjedinjenih Američkih Država i njene Agencije

59

Zakon o potvrđivanju Dvostranog sporazuma između Republike Hrvatske i Španjolske agencije za osiguranje i kreditiranju izvoza (CESCE) o reprogramiranju vanjskog duga Republike Hrvatske