GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 12/1996

18. listopada 1996.

74

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o dugovima između Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske

75

Zakon o potvrđivanju Konvencije o ukinuću prinudnog rada (br. 105) Međunarodne organizacije rada

76

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o konsolidaciji između Vlade Republike Hrvatske i Ureda National du Ducroire, Bruxelles, Belgija

77

Zakon o potvrđivanju Dvostranog sporazuma o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske nizozemskim vjerovnicima

78

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima

79

Uredba o potvrđivanju Trgovinskog ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke republike

80

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa