GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 12/1997

28. kolovoza 1997.

70

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji

71

Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o poticanju i zaštiti ulaganja

72

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

73

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Armenije o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica

74

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o turističkoj suradnji

75

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o turističkoj suradnji

76

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o turističkoj suradnji

77

Uredba o potvrđivanju Ugovora o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije

78

Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o poticanju i zaštiti ulaganja

79

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o zračnom prometu između i preko njihovih teritorija

80

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Rumunjske o turističkoj suradnji

81

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Saveznog vijeća Švicarske o preprati državljana trećih zemalja

82

Objava o stupanju na snagu Konzularne konvencije između Republike Hrvatske i Republike Poljske

83

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima