Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 12/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 12/1990

Zagreb, 27. ožujka 1990.

147

Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za robni promet

148

Rješenje o imenovanju pomoćnika šefa Republičkog protokala

149

Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Komisije Izvršnog vijeća Sabora za odnose s vjerskim zajednicama

150

Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za primjenu odredbi Zakona o oslobađanju organizacija udruženog rada od dijela obveza iz dohotka

151

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-394/1987 od 27. prosinca 1990.

152

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-357/1988 od 25. siječnja 1990.

153

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-62/1986 od 1. veljače 1990.

154

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-77/1989 od 1. ožujka 1990.

155

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-292/1989 od 8. veljače 1990.

156

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-287/1987 od 15. veljače 1990.

157

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-161/1988 od 22. veljače 1990.

158

Uputa o obračunu i udruživanju dijela sredstava rezervi u fondove zajedničkih rezervi po godišnjem obračunu

159

Odluka o troškovima u postupku pred Stalnim izbranim sudom pri Privrednoj komori Hrvatske

160

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred Stalnim izbranim sudom pri Privrednoj komori Hrvatske

161

Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Osnovnoj privrednoj komori Sisak u 1990. godini

162

Izmjene i dopune izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

163

Podaci o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine

164

Podatak o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine

165

Podatak o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SR Hrvatske za razdoblje 1. studeni 1989. do 31. siječnja 1990. godine

166

Izmjene i dopune Uputa za provođenje i praćenje primjene Društvenog dogovora o dohotku