Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 24/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 24/1991

Zagreb, 27. svibnja 1991.

708

Odluka Predsjednika Republike

709

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o općenarodnoj obrani ("Službeni list SFRJ", broj 21/82 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske

710

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske

711

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske

712

Naredba o ribolovu povlačnim mrežama - koćama

713

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-255/1989 od 9. svibnja 1991.

714

Odluka o izmjenama Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama

715

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za ceste što se plaćaju na cestovna motorna vozila s pogonom na plin

716

Odluka o plaćanju članskog doprinosa Privrednoj komori Zadar u 1991. godini

717

Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članskog doprinosa, te načinu i rokovima plaćanja doprinosa Zadružnom savezu Bjelovar u 1991. godini

718

Ispravak Odluke o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1991.